ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

ปรัชญา       

ส่งเสริมการศึกษา   พัฒนาวิชาการ   ด้วยใจบริการ   สู่มาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์     

มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการ  ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศ เป็นศูนย์กลางข้อมูลหลักสูตรและสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และพัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล”

พันธกิจ       

         1.       ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนางานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย

2.    เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านหลักสูตรและสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย

 

งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 35 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-233000 ต่อ 2761-2767 

http://www.des.rmuti.ac.th

 

© 2018 งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา. All Rights Reserved. Designed By JoomLead

Please publish modules in offcanvas position.